TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THỊ TRẤN TRÀ CÚ  - HUYỆN TRÀ CÚ

Ủy ban nhân dân thị trấn Trà Cú tổ chức tuyên truyền pháp luật
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò rất quan trọng, là cầu nối để đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân

Thời gian qua, công tác này trên địa thị trấn Trà Cú được triển khai đồng bộ, sâu rộng cả về nội dung và hình thức tổ chức, qua đó đã bảo đảm quyền được thông tin pháp luật, hình thành thói quen chủ động học tập, nâng cao ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân. Thông qua hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, người dân trên địa bàn thị trấn đã chủ động, tích cực trong việc tự tập, tìm hiểu pháp luật, sử dụng pháp luật như công cụ hữu hiệu để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân. Nhờ vậy, đã góp phần giảm bớt tình trạng khiếu nại, tố cáo, nâng cao trách nhiệm cho cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh.

 
anh tin bai

anh tin bai

LƯỢT TRUY CẬP
  • Đang online:
  • Hôm nay:
  • Trong tuần: 10
  • Tất cả: 2344