TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THỊ TRẤN TRÀ CÚ  - HUYỆN TRÀ CÚ

Hội đồng nhân dân tổ chức kỳ họp lần thứ 10 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thị trấn Trà Cú khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày 19/4/2024; Hội đồng nhân dân tổ chức kỳ họp lần thứ 10 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thị trấn Trà Cú khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026
Trong năm 2023, Ban Kinh tế - xã hội HĐND thị trấn cùng với Thường trực HĐND tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 (kỳ họp thứ 6) - HĐND thị trấn Trà Cú, tại kỳ họp đã thông qua 02 nghị quyết và 1 kế hoạch như: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, nghị quyết về phê chuẩn dự toán thu - chi ngân sách năm 2023, kế hoạch tổ chức kỳ họp năm 2023.
Kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 7) – HĐND thị trấn Trà cú, tại kỳ họp đã thông qua 03 nghị quyết quan trọng: Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách năm 2022, Nghị quyết về việc phê chuẩn sử dụng kết dư ngân sách năm 2022 chuyển sang năm 2023. Ban hành Kế hoạch về việc tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2023 (kỳ họp thứ 8) – HĐND thị trấn Trà Cú khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nhìn chung, các nội dung về lĩnh vực kinh tế - xã hội, Ban đã thẩm tra trình HĐND thị trấn xem xét quyết định đều đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
anh tin bai
Tại buổi họp thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lệ lần thứ 9 năm 2023 HĐND thị trấn Trà Cú khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Trà Cú phối hợp với HĐND – UBND thị trấn Trà Cú tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 9 năm 2023 của đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn Trà Cú (Khóa VI), nhiệm kỳ 2021 – 2026.; Kết quả đã tổ chức tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND thị trấn Trà Cú được 04 cuộc, có 163 cử tri dự (110 nữ, 51 Khmer), qua đó có 10 cử tri phát biểu, với 12 nội dung;
anh tin bai
Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã được đại biểu HĐND và UBND thị trấn Trà Cú giải trình tại chỗ 10 ý kiến, được bà con cử tri cơ bản thống nhất; còn lại 02 ý kiến, UBND thị trấn Trà Cú tiếp thu và đề nghị về trên gồm:
1. Đề nghị UBND thị trấn hỗ trợ xây dựng hầm Biogas đối với những hộ chăn nuôi heo, nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực dân cư.
2. Đề nghị triển khai lắp đặt hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt cho một số hộ hộ gia đình khu vực Khóm 5 thị trấn Trà Cú (Khu vực san lắp mặt bằng phía sau Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Trà Cú);Ban kinh tế - xã hội tổ chức cuộc họp Ban để thảo luận, góp ý, thẩm tra các văn bản của UBND thị trấn được 6 cuộc, có 30 lượt thành viên ban tham dự (thẩm tra 8 báo cáo UBND thị trấn và 7 Nghị quyết của HĐND thị trấn có liên quan đến lĩnh vực kinh tế - xã hội) chuẩn bị trình tại kỳ họp HĐND thị trấn, các cuộc thảm tra có mời Thường trực HĐND dự để nắm bắt tình hình và chỉ đạo, nhằm đánh giá buổi làm việc sát với tình hình thực tế của đơn vị. Cơ bản nội dung về lĩnh vực kinh tế - xã hội, Ban thẩm tra trình HĐND thị trấn xem xét đều đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng luật định, phù hợp với tình hình thực tiễn.
3. Công tác giám sát:
Đầu năm 2023, Ban kinh tế - xã hội, căn cứ vào chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị trấn, xây dựng chương trình giám sát năm 2023, trong năm Ban kinh tế - xã hội đã tổ chức giám sát được 01 cuộc, về việc thực hiện công tác rà soát, bình nghị hộ nghèo, cận nghèo theo Nghị định 07 của Chính phủ đối với UBND thị trấn Trà Cú. Ban tham gia làm thành viên với Thường trực HĐND giám sát theo chương trình và kế hoạch đã đề ra đầu năm 2023.
4. Các mặt công tác khác:
Thành viên của Ban kinh tế - xã hội tham gia đầy đủ các cuộc Hội nghị do HĐND huyện, Đảng ủy, UBND thị trấn tổ chức. Phối hợp với UBND, UBMTTQ thị trấn tổ chức tiếp xúc cho đại biểu HĐND huyện đơn vị thị trấn Trà Cú được 02 cuộc có 175 cử tri dự, qua tiếp xúc có 08 cử tri tham gia phát biểu với 21 ý kiến, kiến nghị, giải
trình tại chổ 17 ý kiến, ghi nhận 04 ý kiến.
Tổ chức cho đại biểu HĐND thị trấn Trà Cú tiếp xúc cử tri được 07 cuộc, có 400 cử tri dự, qua tiếp xúc có 18 cử tri tham gia phát biểu với 27 ý kiến, kiến nghị, giải trình tại chổ 20 ý kiến, ghi nhận 07 ý kiến thuộc thẩm quyền cấp huyện, tỉnh.BÁO CÁO
Kết quả công tác năm 2023 và chương trình công tác năm 2024 của Ban kinh tế - xã hội HĐND thị trấn

 

 
LƯỢT TRUY CẬP
  • Đang online:
  • Hôm nay:
  • Trong tuần: 10
  • Tất cả: 2344